Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠrámková Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorTřešňáková, Lenka
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:59Z-
dc.date.available2015-12-4
dc.date.available2018-01-15T15:01:59Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-7
dc.identifier68782
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27073-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému návrhu a realizaci činností vhodných k osvojení základů první pomoci. Prvním krokem je sestavení dotazníkového šetření pro studenty dorostového věku, který zjišťuje výuku PP na ZŠ, kterou dotazovaní žáci absolvovali. Z jejich odpovědí je vytvořen zásobník činností pro vyučovací předměty prvního stupně základní školy, které pokrývají různé oblasti první pomoci. Tento zásobník je následně realizován na prvním stupni základní školy a zhodnocencs
dc.format103 s. (115 809 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectprvní pomoccs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectrealizacecs
dc.titleNávrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomocics
dc.title.alternativeRecommended Activities and Their Implementation Necessary for Tender Age School Children to Grasp the Basics of First Aiden
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes important concepts, terminology and areas of first aid. The practical part contains methodology of work including description of the whole procedure necessary for the following proposal and implementation activities appropriate for acquiring of the basics of first aid. The initial step is to create a survey for students of adolescent age which detects quality of first aid education at primary schools the surveyed students have finished. Their responses serve as a resource for creation of a specific set of activities applicable in subjects at primary schools that cover various areas of first aid. The set of activities is then implemented in primary schools and evaluated.en
dc.subject.translatedfirst aiden
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedprimary school ageen
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedset of activitiesen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2 - Lenka Tresnakovadef.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L..pdfPrůběh obhajoby práce49,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.