Název: Překážkové dráhy vytvořené pro zdravotně oslabené jedince mladšího školního věku
Další názvy: Obstacle tracks for young school age individuals with mobility impairments
Autoři: Kutálková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27079
Klíčová slova: překážkové dráhy;zdravotní oslabení;vhodné pohybové činnosti;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: obstacle courses;health debilitations;suitable physical activity;younger school-age
Abstrakt: Tato diplomová práce podává přehled o nejčastějších oslabeních těla u dětí mladšího školního věku. Zaměřuje se na zdravotní oslabení vyskytující se v oblasti trupu, dolních končetin a na dětskou obezitu. Cílem práce je nejen vytvoření překážkových drah s kompenzačním a preventivním zaměřením pro zmiňovaná oslabení, ale i popis a uplatnění jednotlivých stanovišť. Překážkové dráhy jsou sestaveny tak, aby byly aplikovatelné do hodin tělesné výchovy s využitím pomůcek dostupných na většině základních škol. Pro názornost a srozumitelnost jsou k práci přiložené jejich videozáznamy, které vznikly na základě praktického provedení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis offers a summary of the most common health debilitations with younger school-age children. It focuses on the health debilitations occurring in the torso, lower limbs and childhood obesity. The aim of this thesis is not only the creation obstacle courses with compensational and preventive features for the above-mentioned debilitations, but also the description and application of individual obstacles. The obstacle races are structured in order to be applied in P.E. lessons with the use of tools available at most primary schools. For clarity and understandability, attached to this thesis, there are video-recordings based on the practical performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Marcela Kutalkova.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutalkova - VP.pdfPosudek vedoucího práce156,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutalkova.pdfPrůběh obhajoby práce54,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutalkova - OP.pdfPosudek oponenta práce166,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.