Název: Závislost centrální zrakové ostrosti a intenzity sportovně pohybové činnosti u dětí ve věku 11 a 12 let.
Další názvy: Dependence of visual acuity and intensity of sport and physical activity among children aged 11 and 12 years.
Autoři: Blecha, Jan
Vedoucí práce/školitel: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27087
Klíčová slova: centrální zraková ostrost;krátkozrakost;etdrs;optotypy;sportovně pohybová aktivita;střední školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: visual acuity;nearsightedness;etdrs;eye chart;sports and physical activity;high school age
Abstrakt: Cílem práce je zjistit závislost centrální zrakové ostrosti a intenzity sportovně pohybové činnosti u dětí ve věku 11 a 12 let. Data byla získána měřením centrální zrakové ostrosti pomocí mobilních ETDRS optotypů a prostřednictvím dotazníku sportovně pohybové činnosti včetně jednoduché oftalmologické anamnézy. Výzkumu se zúčastnilo celkem 253 žáků z 6 plzeňských gymnázií. Statistickým zpracováním získaných dat jsme došli k závěru, že mezi úrovní CZO a sportovně pohybovou aktivitou dětí neexistuje statisticky významná závislost. Dalším cílem je prevence problémů spojených se zrakovou funkcí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to determine the dependence of central visual acuity and intensity of sport and physical activity in children aged 11 and 12 years. The data were obtained by measuring visual acuity via mobile ETDRS visual acuity tests and questionnaires through sports and physical activity, including simple ophthalmic history. The research involved 253 pupils from 6 Pilsner gymnasiums. Statistical processing of the obtained data, we concluded that the levels of VA and sports and physical activity of children, there is no statistically significant relationship. Another goal is to prevent problems associated with visual function.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Blecha - diplomova prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blecha J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce186,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blecha J. - OP.pdfPosudek oponenta práce166,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blecha J..pdfPrůběh obhajoby práce52,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.