Název: Psychická příprava běžce pro zvýšení odolnosti během vytrvalostního výkonu
Další názvy: Mental preparation runners to increase resistance during endurance performance
Autoři: Neuvirt, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27088
Klíčová slova: atletický trénink;běh;odolnost;výkon;psychika
Klíčová slova v dalším jazyce: athletic training;running;resistance;performance;psyche
Abstrakt: Diplomová práce konkrétně popisuje psychologickou přípravou běžce. Uvádí možnosti ovlivnění vytrvalostního tréninku psychologickým tréninkem. Do praxe se budu snažit v této práci zkonkretizovat příklady psychologického tréninku. Ve výsledku budeme pozorovat změnu výkonnosti a změnu psychického stavu závodníka před a po psychologickém tréninku.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis specifically describes the psychological preparation of the runner. It outlines the possibilities of influencing endurance training through psychological training. In practice, I will try to contextualize examples of psychological training in this work. As a result, we will observe a change in performance and a change in the mental state of a competitor before and after psychological training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, NEUVIRT.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuvirt - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuvirt - OP.pdfPosudek oponenta práce190,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuvirt.pdfPrůběh obhajoby práce51,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.