Název: Snímače pohybu
Další názvy: Motion sensors
Autoři: Eliáš, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Beran, Vlastimil
Oponent: Kubernát, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2709
Klíčová slova: pohyb;poloha;snímač;systém;snímání pohybu;detekce
Klíčová slova v dalším jazyce: motion;position;sensor;system;motion capture;detection
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání pohybu. Popisuje principy snímačů určené k tomuto účelu, jejich možnosti a aplikace v praxi. Dále jsou zde popsány vlastnosti komerčně vyráběných snímačů a to z hlediska jejich předností či nedostatků. Vlastnosti dvou miniaturních snímačů firmy Panasonic jsou prakticky ověřeny a zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with problems of motion sensors and describes the principles of motion sensors designed for this purpose, their possibilities and applications in practice. Then there are described properties of commercially available sensors in terms of their advantages and disadvantages. Properties of two sensors by Panasonic are practically verified and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047372_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047372_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047372_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.