Title: Snímače pohybu
Other Titles: Motion sensors
Authors: Eliáš, Jaroslav
Advisor: Beran, Vlastimil
Referee: Kubernát, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2709
Keywords: pohyb;poloha;snímač;systém;snímání pohybu;detekce
Keywords in different language: motion;position;sensor;system;motion capture;detection
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání pohybu. Popisuje principy snímačů určené k tomuto účelu, jejich možnosti a aplikace v praxi. Dále jsou zde popsány vlastnosti komerčně vyráběných snímačů a to z hlediska jejich předností či nedostatků. Vlastnosti dvou miniaturních snímačů firmy Panasonic jsou prakticky ověřeny a zhodnoceny.
Abstract in different language: This master thesis deals with problems of motion sensors and describes the principles of motion sensors designed for this purpose, their possibilities and applications in practice. Then there are described properties of commercially available sensors in terms of their advantages and disadvantages. Properties of two sensors by Panasonic are practically verified and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
047372_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,2 kBAdobe PDFView/Open
047372_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,04 kBAdobe PDFView/Open
047372_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.