Název: Kvalita postury a možnosti jejího ovlivnění cíleným kompenzačním pohybovým programem u dětí mladšího školního věku.
Další názvy: The quality of the posture and the possibility of its influencing targeted compensation mobility programme for younger school-age children.
Autoři: Uhlíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27091
Klíčová slova: specifika mladšího školního věku;posturální funkce;zdraví životní styl;kompenzační pohybový program
Klíčová slova v dalším jazyce: specifics of primary school age;postural function;healthy lifestyle;motion compensation program
Abstrakt: Moje diplomová práce je zaměřena na využití kompenzačního pohybového programu a zjištění vlivu dané cílené pohybové intervence na utváření návyku správného držení těla u dětí mladšího školního věku. Cílem mé práce je vytvoření kompenzačního cvičebního programu s možností dalšího využívání v jednotkách tělesné výchovy u dané věkové skupiny za účelem ovlivnění kvality držení těla.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is focused on the use of the compensation program and to determine the impact of targeted exercise intervention on forming the habit of correct posture for children at primary school age. The aim of my work is to create a compensation program with the possibility of further use in terms of physical education in the relevant age group for the purpose of influencing the quality of posture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace K.U..pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova K..pdfPrůběh obhajoby práce68,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce128,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova K. - VP_0.pdfPosudek oponenta práce128,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.