Title: Odhad pozice v těle pacienta ve snímcích získaných pomocí trojrozměrných zobrazovacích metod
Other Titles: Position Estimation in a Patient's Body in Images from 3D Medical Imaging Techniques
Authors: Kolář, Tomáš
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Gruber Ivan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27100
Keywords: konvoluční neuronová síť;keras;python;klasifikace;počítačová tomografie;augmentace
Keywords in different language: convolutional neural network;cnn;keras;python;classification;computed tomography;augmentation
Abstract: Cílem této práce je za pomoci konvolučních neuronových sítí určit polohu řezu, na snímcích z počítačové tomografie, v těle pacienta, vzhledem k výrazným anatomickým strukturám v lidském těle.
Abstract in different language: The object of this thesis is to estimation position in a patient's body from images from computed tomography, due to a significant anatomic structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d1.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
Kolar-v.pdfPosudek vedoucího práce911,83 kBAdobe PDFView/Open
Kolar-o.pdfPosudek oponenta práce963,45 kBAdobe PDFView/Open
Kolar-p.pdfPrůběh obhajoby práce389,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.