Title: Analýza faktorů ovlivňujících časovou náročnost operací
Other Titles: Factors analysis affecting the time-consuming operations
Authors: Rybnikár, Filip
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bárdy Marek, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27120
Keywords: analýza;faktor;normování;snímek;výrobní proces;čas
Keywords in different language: analysis;factor;normalization;diary method;production process;time
Abstract: Práce se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují časovou náročnost operace. V teoretické části této práce jsou uvedeny znalosti načerpané z odborné literatury z oblasti průmyslového inženýrství. V analytické části se měřily přesné časové náročnosti operací a tyto naměřené hodnoty zpracovávaly. Byla vytvořena procesní mapa celého výrobního procesu. Z těchto hodnot byl poté sestaven kalkulátor, který se ověřuje v praxi.
Abstract in different language: Bachelor thesis aims factors analysis affecting the time-consuming operations. In theoretical part of thesis, there is knowledge from technical literature of industrial Engineering. Analytical part measured time-consume of operations and processed them. Then was created the map of manufacturing process. After that was compiled a calculator, which was verified in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Rybnikar_Filip.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Rybnikar.pdfPosudek vedoucího práce570,45 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Rybnikar.pdfPosudek oponenta práce506,15 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Rybnikar.pdfPrůběh obhajoby práce975,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.