Název: Distribuovaný výpočet parametrů modelu dynamiky glukózy
Další názvy: Determining parameters of glucose-dynamics model in a distributed environment
Autoři: Šlapa, Martin
Vedoucí práce/školitel: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Strnádek Jan
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27125
Klíčová slova: cukrovka;distribuovaný výpočet;rozložení zátěže;paralelní výpočet;model dynamiky glukózy
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes;distributed computing;load balancing;parallel computing;system of glucose dynamics
Abstrakt: Tato práce rozšiřuje způsob výpočtů programu Glucose Predictor, který hledá vztah mezi naměřenými hodnotami z podkoží a skutečnou hladinou glukózy v krvi. Jelikož některé metody výpočtu jsou velmi náročné nebo je příliš velké množství dat ke zpracování, výpočet na jediném počítači může být příliš dlouhý. Proto je potřeba nalézt způsob, jak výpočet realizovat distribuovaně. Tato práce implementuje řešení distribuovaného výpočtu pro více počítačů. Seznamuje čtenáře se základními problémy diabetu prvního a druhého typu u postižených pacientů. Zabývá se obecnými mechanizmy pro distribuovaný výpočet.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis enhances the computation capabilities of the Glucose Predictor software. Glucose Predictor is used to calculate the parameters of relation between interstitial glucose levels and blood glucose levels. Because some of the calculations are resource intesive or there is too much data to process the calculation on single machine can take too long. To solve this issue it is necessary to do the calculation in distributed manner. This work implements the distributed solution for multiple machines. This work introduces the basic problems of type 1 and type 2 diabetes. And covers the general approaches to distributed computation systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0088Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce650,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0088Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce628,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0088Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce223,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.