Title: Využití mobilních zařízení pro správu dokumentů
Other Titles: Use of mobile devices for document management
Authors: Bláha, Martin
Advisor: Wegschmied David, Ing.
Referee: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27126
Keywords: systém pro správu dokumentů;mobilní operační systém;komunikační rozhraní
Keywords in different language: document management system;mobile operating system;communication interface
Abstract: Tato diplomová práce nejdříve seznamuje čtenáře se systém pro správu dokumentů (DMS) a jejich funkcionalitu. Poté popisuje DMS systémy, které se využívají ve firmě CCA Group a.s., nebo o nich firma uvažuje. Po seznámení s DMS systémy se popisují existující aplikace, které slouží pro správu DMS systémů. V další části diplomové práce je čtenář seznámen s mobilním operačním systémem a s typy mobilních operačních systémů používajících se v současné době. Tyto mobilní operační systémy jsou v diplomové práci popsány, jsou zde uvedeny i základní informace pro vývoj aplikací a jejich distribuci. Po seznámení se s mobilními operačními systémy je provedena analýza a návrh mobilní aplikace a popis její implementace. Poté je popsána implementace Adaptéru. Ta slouží pro ověření funkčnosti mobilní aplikace. V poslední části diplomové práce je ověřena funkčnost a použitelnost implementované mobilní aplikace.
Abstract in different language: This diploma thesis introduces the reader to Document management system (DMS) and their functionality. It describes DMS which are utilized in the CCA Group a.s. company, or those which are being considered for use there. After the introduction of those systems, a description of various applications which manage DMS is given. The next section deals with mobile operating systems used nowadays. A description of these systems is included, as well as elementary information pertaining to mobile applications development and distribution. An analysis and design of a mobile application is given, followed by a description of implementation of both the mobile application and the Adapter, which serves as a functionality test. The last section of the thesis deals with verification of usability of the implemented mobile application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
A14N0119Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce429,8 kBAdobe PDFView/Open
A14N0119Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce785,38 kBAdobe PDFView/Open
A14N0119Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce226,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.