Název: Využití mobilních zařízení pro správu dokumentů
Další názvy: Use of mobile devices for document management
Autoři: Bláha, Martin
Vedoucí práce/školitel: Wegschmied David, Ing.
Oponent: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27126
Klíčová slova: systém pro správu dokumentů;mobilní operační systém;komunikační rozhraní
Klíčová slova v dalším jazyce: document management system;mobile operating system;communication interface
Abstrakt: Tato diplomová práce nejdříve seznamuje čtenáře se systém pro správu dokumentů (DMS) a jejich funkcionalitu. Poté popisuje DMS systémy, které se využívají ve firmě CCA Group a.s., nebo o nich firma uvažuje. Po seznámení s DMS systémy se popisují existující aplikace, které slouží pro správu DMS systémů. V další části diplomové práce je čtenář seznámen s mobilním operačním systémem a s typy mobilních operačních systémů používajících se v současné době. Tyto mobilní operační systémy jsou v diplomové práci popsány, jsou zde uvedeny i základní informace pro vývoj aplikací a jejich distribuci. Po seznámení se s mobilními operačními systémy je provedena analýza a návrh mobilní aplikace a popis její implementace. Poté je popsána implementace Adaptéru. Ta slouží pro ověření funkčnosti mobilní aplikace. V poslední části diplomové práce je ověřena funkčnost a použitelnost implementované mobilní aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis introduces the reader to Document management system (DMS) and their functionality. It describes DMS which are utilized in the CCA Group a.s. company, or those which are being considered for use there. After the introduction of those systems, a description of various applications which manage DMS is given. The next section deals with mobile operating systems used nowadays. A description of these systems is included, as well as elementary information pertaining to mobile applications development and distribution. An analysis and design of a mobile application is given, followed by a description of implementation of both the mobile application and the Adapter, which serves as a functionality test. The last section of the thesis deals with verification of usability of the implemented mobile application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0119Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce429,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0119Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce785,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0119Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce226,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.