Název: Příprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnosti
Další názvy: Application of the law on cyber security
Autoři: Široký, Milan
Vedoucí práce/školitel: Loutocká Monika, Ing.
Oponent: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27129
Klíčová slova: analýza rizik;aktivum;hrozba;riziko;bezpečnostní dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: risk analysis;asset;threat;risk;security documentation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návodu na vytvoření bezpečnostní dokumentace požadované zákonem č. 181/2014 Sb.. V první kapitole je uveden popis samotného zákona spolu se zajímavými paragrafy. Další kapitola se věnuje představení dvou interních systémů, které poslouží jako vzor pro vytvoření dokumentace. Třetí nejdůležitější kapitola se věnuje samotné tvorbě bezpečnostní dokumentace se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem. K diplomové práci jsou přiloženy dva soubory. První obsahuje veškerá identifikovaná aktiva, hrozby a rizika. Druhý soubor je vlastní návrh bezpečnostní dokumentace pro systém Webový HelpDesk.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focused on making a tutorial for creating security documentation, which is required by law number 181/2014 collection. In the first chapter is describe of this law with interesting paragraphs. The next chapter is focused on presentation of two internal systems, which are used as example for creating a documentation. In the third the most important chapter is shown how is it possible to make a security documentation with all, what the law requires. The thesis contains two external files as an attachment. The first file contains all identified assets, threats and risks. The second file is a proposal of security documentation for Web HelpDesk.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Siroky_DP_2016.pdfPlný text práce727,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0087Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce447,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0087Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce633,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0087Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce213,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.