Název: Energeticky efektivní ověřování v bezdrátových sítích
Další názvy: Energy efficient authentication in wireless networks
Autoři: Podávka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Ledvina Jiří, Ing. CSc.
Oponent: Široký David, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27131
Klíčová slova: ověřování;ověřovací protokoly;senzorické sítě;kryptografie;energetická efektivita;distribuce symetrického klíče
Klíčová slova v dalším jazyce: authentication;authentication protocols;sensor network;cryptography;energy efficiency;symmetric key distribution
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje energeticky efektivním kryptografickým protokolům, které jsou vhodné k použití v bezdrátových senzorických sítích. Jako uzly takových sítí jsou použita tzv. nízkonákladová zařízení představující výpočetně, paměťově a napěťově omezená zařízení. Energetická efektivita použitých protokolů je tedy klíčová. V této práci jsou představeny vybrané protokoly určené k tomuto použití. Tyto protokoly jsou dále implementovány na konkrétním mikrokontroléru a je srovnána časová, respektive energetická náročnost těchto implementací.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis deals with energy efficient cryptographic protocols suitable to be used in wireless sensoric networks. Nodes of such networks consist of so called resource constrained devices having limited computing power, storage and capacity and limited lifespan caused by being powered from battery. Energy efficiency of used protocols is therefore crucial. Selected protocols designed for such use are presented in this thesis. These protocols are implemented on specific microcontroller and their time and power consumption is compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0106Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce365,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0106Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0106Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.