Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešička Ladislav, Ing.
dc.contributor.authorBalíček, Tomáš
dc.contributor.refereeHaniš Jiří, Ing.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:16Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:16Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier71417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27138
dc.description.abstractTato práce řeší mobilní přístup k podnikovému informačnímu systému K2. Cílem této práce je navrhnout a realizovat mobilní přístup k informačnímu systému K2 pro obchodní zástupce společnosti, ve kterém budou mít k dispozici potřebné funkce a data pro nacenění vyráběných produktů v reálném čase. Zaměřil jsem se na multiplatformní vývoj mobilních aplikací, aby výsledná aplikace mohla být používána jak uživateli iOS a Android, tak i pomocí webového prohlížeče. Problematika mobilního přístupu je řešena s důrazem na bezpečnost celého řešení.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectinformační systém k2cs
dc.subjectandroidcs
dc.subjectioscs
dc.subjectnettecs
dc.subjectcordovacs
dc.subjectioniccs
dc.titleMobilní přístup k podnikovovému informačnímu systému K2cs
dc.title.alternativeMobile access to enterprise information system K2en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis solves mobile access to the K2 business information system. The aim of this thesis is to design and implement a mobile access to the K2 information system for company sales representative. They will have the necessary functions and data for real-time pricing of produced products. I focused on the multiplatform development of mobile applicatoins so that the resulting application could be used for iOS, Android and even for web browsers. The issue of mobile access is addressed with an emphasis on the security of the whole solution.en
dc.subject.translatedmobile appen
dc.subject.translatedinformation system k2en
dc.subject.translatedandroiden
dc.subject.translatediosen
dc.subject.translatednetteen
dc.subject.translatedcordovaen
dc.subject.translatedionicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_balicek.pdfPlný text práce9,13 MBAdobe PDFView/Open
A14N0071Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce379,44 kBAdobe PDFView/Open
A14N0071Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce580,3 kBAdobe PDFView/Open
A14N0071Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce229,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.