Název: Systém pro správu sportovních lig
Další názvy: Management system for sports leagues.
Autoři: Soběhart, Michel
Vedoucí práce/školitel: Steinberger Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27158
Klíčová slova: sportovní liga;futsal;administrace;java ee;spring;mvc;webová aplikace;hibernate;jsp.
Klíčová slova v dalším jazyce: sport league;futsal;administration;java ee;spring;mvc;web application;hibernate;jsp.
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření informačního systému pro spravování sportovních lig. Systém by měl být jednodušše rozšiřitelný pro jiné sporty. Primárně je aplikace určena pro vedení futsalové ligy na Západočeské univerzitě v Plzni. V této práci se dočtete informace o analýze systému. Ta se skládá z více částí, a to analýzy existujících systémů, jednotlivých komponent využitelných při implementaci a vhodných technologií pro vývoj webových stránek. V další části se nachází informace o návrhu kompletního databázového modelu a architektury systému. Poté nalezneme kapitolu o implementaci administrátorského prostředí a informační webové stránky. Na konci se dozvíte informace o otestování výsledné aplikace a zhodnocení výsledků aplikace. Jako poslední je uveden možný návrh dalšího rozšíření aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the diploma thesis is creation of information system for sports league administration. System should be easily extensible to other sports. Application is primarily designed for administration of futsal league at University of West Bohemia in Pilsen. In this thesis you can read information about system analyse. This analyse consists of several parts - analyse of existing systems, components useful in implementation and suitable technologies for developing of web applications. The next section provides information about complete database model design and system architecture. Then we find a chapter about implementation of administration interface and informational website. At the end you can read information about final application testing and valorisation of application results. As a final proposal is presented a possible further extension of application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michel_Sobehart.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0144Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce444,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0144Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce334,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0144Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce218,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.