Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma, Milan
dc.contributor.authorVrána, Jiří
dc.contributor.refereeŘeboun, Jan
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:44Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:44Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47379
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2715
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat měřící přípravek, na kterém bude možné demonstrovat vybrané testovací metody odolnosti proti elektrostatickým jevům. Dalším důležitým bodem této práce je soubor laboratorních úloh, v nichž studenti budou měřit parametry součástek, které se vlivem těchto jevů mění. Práce nejprve poukazuje na to, že elektrostatické výboje nejsou pouhý fakt, ale je to problém, který musíme respektovat a akceptovat. Dále se práce zaměřuje na teoretický rozbor parametrů testování, testovacích modelů a jejich budoucnosti. Na závěr již zmiňovaný měřící přípravek a laboratorní úloha, která byla cílem této práce.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrostatický výbojcs
dc.subjectmodel lidského tělacs
dc.subjectmodel nabité součástkycs
dc.subjectstrojní modelcs
dc.subjectsoučástka citlivá na elektrostatický výbojcs
dc.subjecttriboelektrické nabíjenícs
dc.subjectlatentní poruchacs
dc.subjectkatastrofální poruchacs
dc.subjectzkoušená jednotkacs
dc.subjectselhání zkoušené jednotkycs
dc.titleTestování citlivosti elektronických součástek na elektrostatické jevy v laboratorních podmínkáchcs
dc.title.alternativeESD sensitive components testing in the laboratory environmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMain aim these work is to design and realize measurement device on which to demonstrate selected test methods for resistance to electrostatic phenomena. Another important point of this work is a set of laboratory exercises in which students will measure the parameters of the components that influence these phenomena change. First point of this thesis is that electrostatic discharge is not pure fact, but it's a problem that we must respect and accept. The thesis is focuses on the theoretical analysis of parameters tested, test models and their future. At the conclusion of the above mentioned measurement device and measuring laboratory exercises that was the goal of this work.en
dc.subject.translatedelectrostatic dischargeen
dc.subject.translatedhuman body modelen
dc.subject.translatedcharged device modelen
dc.subject.translatedmachine modelen
dc.subject.translatedelectrostatic discharge sensitive deviceen
dc.subject.translatedtriboelectric chargeen
dc.subject.translatedlatent defecten
dc.subject.translatedcatastrophic defecten
dc.subject.translatedunit under testen
dc.subject.translatedUUT failureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Vrana_final verze pro original DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
047379_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,83 kBAdobe PDFView/Open
Vrana_O.pdfPosudek oponenta práce662,02 kBAdobe PDFView/Open
Vrana_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce417,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.