Název: Vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny - návrh lokální úpravy sítě vn
Další názvy: Photovoltaic power plant connection - local HV network design update
Autoři: Buršík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Jiřičková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2718
Klíčová slova: elektrizační soustava;přenosová soustava;distribuční soustava;vysoké napětí;fotovoltaická elektrárna;střídač;kompenzace;účiník;činný výkon;jalový výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity grid;transmission grid;distribution grid;high voltage;solar power plant;inverter;compensation;power factor;active power;reactive power
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis problematiky týkající se připojování fotovoltaických elektráren do distribuční soustavy, výpočet výkonových poměrů v zadané výrobně a návrh možností kompenzace jalového výkonu pro splnění požadavků dle novely energetického zákona.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the description of matters relating to connection of photovoltaic power plants into the distribution grid and the calculation of power ratios in the specified power plant and proposal of possibilities of reactive power compensation to satisfy the requirements according to the amendment of the Energy Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bursik_Martin.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bursik_V.pdfPosudek vedoucího práce621,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bursik_O.pdfPosudek oponenta práce598,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047382_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.