Title: Zapojení USA do řešení syrské občanské války
Other Titles: US Involvement in the Syrian Civil War
Authors: Papoušek, Petr
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27180
Keywords: zahraniční politika;usa;sýrie;syrská občanská válka;analýza
Keywords in different language: foreign policy;us;syria;syrian civil war;analysis
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zapojení Spojených států amerických do syrské občanské války mezi lety 2011 a 2016. Práce seznamuje čtenáře s teoretickým rámcem pojmu světová mocnost v mezinárodních vztazích, který je následně aplikován na příklad amerického angažmá v syrském konfliktu. Toto angažmá je podrobeno analýze, ze které vyplývá zhodnocení amerických zahraničně-politických cílů a kroků a jejich dopadů na vývoj konfliktu a Sýrie samotné.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the engagement of the United States of America in the Syrian Civil War between the years 2011 and 2016. The work discusses the theoretical framework of great power as a term of international relations that is later applied to the example of US involvement in the Syrian conflict. This involvement is subjected to the analysis that results in the evaluation of US foreign policy goals and steps and their consequences on conflict development in Syria itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Papousek.pdfPlný text práce510,29 kBAdobe PDFView/Open
BP_Papousek_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Papousek-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Papousek.pdfPrůběh obhajoby práce464,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.