Název: Zlepšování procesů v elektrotechnickém podniku
Další názvy: Process Improvement in Electrical Engineering Company
Autoři: Halasová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Tupa, Jiří
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2722
Klíčová slova: proces;procesní řízení;metodika;měření výkonnosti;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: process;process management;methodology;measurement of performance;case study
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování procesů v elektrotechnickém podniku, který se zabývá systémy pro elektroenergetiku. Jsou zde popsány základní nástroje pro zlepšování procesů. Druhá část práce se zabývá případovou studií, která je zaměřena na získání certifikátu dle ISO EN ČSN 9001:2008. V poslední části je doporučení pro praxi a závěr.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on process improvement in the electrical business, which deals with systems for electricity. It describes the basic tools for process improvement. The second part of this work deals with a case study, which focuses on obtaining a certificate according to ISO ČSN 9001:2008. The last section is a recommendation for practice and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Halasova_Diplomova prace.pdfPlný text práce12,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halasova_V.pdfPosudek vedoucího práce536,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047386_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047386_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.