Title: Využití interaktivní tabule pro žáky - cizince na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Use of interactive boards for pupils-foreigners in primary school
Authors: Otcová, Hana
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27236
Keywords: interaktivní tabule;smart notebook;tvorba výukových materiálů;začleňování;žák-cizinec;inkluzivní vzdělávání;kritéria pro úpravu prezentací
Keywords in different language: interactive whiteboard;smart notebook;creation of teaching materials;the issue of inclusion;student-foreigner;inclusive education;the criteria for editing presentations
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule na základních školách, především pro žáky-cizince. Cílem bakalářské práce je na základě teoretického seznámení s problematikou možností využití interaktivní tabule při práci se žáky cizinci a reflexe výzkumného dotazníkového šetření provedeného mezi učiteli prvního stupně základní školy vytvořit soubor prezentací zpracovaných se zřetelem ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků-cizinců a jeho ověření na cílové skupině.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of the use of interactive whiteboards in primary schools, especially for students-foreigners. The aim of the thesis is based on the theoretical fundamentals options use an interactive whiteboard at work with the pupils of the aliens, and reflection of the research questionnaire survey conducted among teachers of the first grade of elementary school to create the file processed taking into account presentations to specific learning needs of students-foreigners and its validation on the target group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Otcova.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Otcova hodnoceni394.pdfPosudek vedoucího práce652,43 kBAdobe PDFView/Open
Otcova posudek398.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Otcova protokol436.pdfPrůběh obhajoby práce349,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.