Název: Vývoj aplikací pro Android v prostředí IntelliJ
Další názvy: Development of Android applications in IDE IntelliJ
Autoři: Hofman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27232
Klíčová slova: os android;vývojové nástroje;java;intellij;android studio;corona sdk;chytrý telefon;klasifikace nástrojů;funkce intellij;postup vývoje android aplikací
Klíčová slova v dalším jazyce: os android;development tools;java;intellij;android studio;corona sdk;smartphone;development tools classfication;intellij function;android application development process
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj Android aplikací ve vývojovém prostředí IntelliJ od společnosti JetBrains. V práci je představen operační system Android, zejména jeho platforma. Hlavním cílem práce je prezentovat vývojový nástroj IntelliJ a jeho funkce na jedné z vytvořených aplikací. Poslední část je věnována efektivnímu vývoji Android aplikací.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis deals with Android applications' develoment in the development environment of intelliJ by the JetBrains company.There is introduced operating system Android followed by theoretical knowlede about his platform. The main part is chapter, which is focused on the IntelliJ and main functions and contains examples of their use in one of the programmed Android applications. The last chapter deals with efficient development of Android applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hofman_Martin.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Martin Hofman (2017).pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofman posudek403.pdfPosudek oponenta práce659,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofman protokol433.pdfPrůběh obhajoby práce351,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.