Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrál Jan, Mgr.
dc.contributor.authorTobiáš, Petr
dc.date.accepted2017-9-14
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:36Z-
dc.date.available2016-6-17
dc.date.available2018-01-15T15:02:36Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-18
dc.identifier69783
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27242
dc.description.abstractPráce porovnává vybrané počítačové hry zaměřené na výuku programování. Popisuje znaky her tohoto typu, obsahuje detailní rozbor deseti vybraných her a poskytuje návod pro výběr a možnost srovnání každému čtenáři, který se zajímá o stejné téma. Pro výběr her byla stanovena kritéria, která jsou přítomnost programovacího jazyka, závislost postupu ve hře na znalosti programování a významný rozdíl od ostatních vybraných her. Práce obsahuje informace o hrách, které nesplňují kritéria, ale plní stejné funkce. Praktickou částí práce je návrh a realizace rozšiřujícího příkladu pro vybranou hru.cs
dc.format53 s., iii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpočítačová hracs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectprogramovací jazykcs
dc.subjectprogramátorcs
dc.subjectnávodcs
dc.subjectporovnávání hercs
dc.subjectnabídka hercs
dc.titlePorovnání počítačových her zaměřených na výuku programovánícs
dc.title.alternativeComparison of computer games focused on teaching of programmingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work compares chosen games with a special focus on programming. Describes how games of this type work, it contains a detailed description of ten chosen games and works as a guide for readers who are interested in the same topic. To choose some games a set of criteria was chosen. A presence of a programming language, progress in a game depends on knowledge of a programming language and every game must feature at least one special feature over the rest. This work contains information about other games that didn't meet the criteria. The practical part of this work is an expansion for one chosen game.en
dc.subject.translateda computer gameen
dc.subject.translatedprogrammingen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translatedprogramming languageen
dc.subject.translatedprogrammeren
dc.subject.translatedguideen
dc.subject.translatedcomparison of gamesen
dc.subject.translatedavailable gamesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Tobias hodnoceni401.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Tobias posudek402.pdfPosudek oponenta práce684,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Tobias519.pdfPrůběh obhajoby práce386,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.