Název: Návrh a provedení modernizace podnikové datové sítě
Další názvy: Analysis and renovation of the corporate data network
Autoři: Merhout, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Toman Jiří, Dr. Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27230
Klíčová slova: směrovač;počítačová síť;cisco;juniper;qos
Klíčová slova v dalším jazyce: router;computer network;cisco;juniper;qos
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem a provedením modernizace podnikové datové sítě. V dané problematice jsem analyzoval původní nemodernizovanou síť, na základě výsledků analýzy jsem specifikoval návrh modernizace a tento návrh realizoval. Modernizace byla realizována výměnou zařízení a novou konfigurací. Pro zjištění úspěšnosti modernizace byla provedena sada testů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with designing and modernization of a company data network. I analyzed the current obsolete network and based on the results of the analysis, I specified the design of the modernization which was realized then by exchanging devices and a new configuration. A set of tests was run to verify the modernization success.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VladislavMerhout2017.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merhout posudek406.pdfPosudek oponenta práce633,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merhout_Vladislav_BP_scan.pdfPosudek vedoucího práce188,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merhout protokol434.pdfPrůběh obhajoby práce337,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.