Title: Principy převodu textu z tištěné do digitální podoby a způsob aplikace v osobních počítačích
Other Titles: The principles of transfer the text from paper to digital form and manner of applications in personal computers
Authors: Záhorová, Jana
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27234
Keywords: ocr;digitalizace;historie ocr;finereader abbyy 11
Keywords in different language: ocr;digitalizion;history of ocr;finereader abbyy 11
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice digitalizace v současném světě. Práce je rozdělená do čtyř částí. První tři kapitoly se zabývají teorií, čtvrtá část je praktická. V teoretických kapitolách je pojednáváno o využití digitalizace v běžném životě člověka, existujících projektech týkající se digitalizace. Následuje popis vývoje programů OCR a je doplněn o rozbor fází procesu OCR. Praktická část pak přestavuje možný způsob převodu tištěné publikace do digitální podoby. Praktická část je doplněna videonávody na přiloženém DVD.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problems of digitization in the contemporary world. The work is divided into four parts. The first three chapters deal with theory, the fourth part is practical. The theoretical chapters deal with the use of digitization in everyday life of people, existing digitization projects. The following is a description of the development of OCR programs and is accompanied by an analysis of the OCR process phases. The practical part represents the possible way of transferring the printed publication into digital form. This section is complemented by a video tutorial on the enclosed DVD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zahorova - Principy prevodu textu z tistene do digitalni podoby.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Zahorova_hodnoceni_odFilipi_BP_2017-1.pdfPosudek vedoucího práce484,14 kBAdobe PDFView/Open
Zahorova posudek491.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Zahorova520.pdfPrůběh obhajoby práce500,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.