Title: Dielektrická spektroskopie v elektrotechnologické diagnostice
Other Titles: Dielectric Spectroscopy in Electrical Engineering
Authors: Ulrych, Jiří
Advisor: Pihera, Josef
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2726
Keywords: dielektrikum;polarizační procesy;diagnostika;dielektrická spektroskopie;relativní permitivita
Keywords in different language: dielectric;polarization mechanisms;diagnostic;dielectric spectroscopy;relative permittivity
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena především na využití dielektrické spektroskopie. Jedná se o velmi důležité téma, protože dielektrický podsystém elektrického zařízení je ze všech jeho dílčích podsystémů nejvíce poruchový. Výzkum a vývoj dielektrických materiálů musí proto neustále pokračovat. Cílem práce je vysvětlit polarizační mechanismy a na základě teoretických předpokladů a naměřených dat provést diagnostiku vzorků, které byly vystaveny procesu zrychleného tepelného stárnutí při různých teplotách a časech expozice.
Abstract in different language: This thesis is focused especially on the utilization of dielectric spectroscopy. The theme concerned is very important, as the dielectric subsystem of electrical devices is the most defective one of all their part systems. The research and development of dielectric materials must therefore be continued permanently. The aim of this work is to explain polarization mechanisms and to carry out the diagnostic of samples, which were processed by accelerated ageing at different temperatures and exposition times, based on the theoretic assumptions and measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dielektricka spektroskopie v elektrotechnologicke diagnostice.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
048463_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,92 kBAdobe PDFView/Open
048463_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,51 kBAdobe PDFView/Open
048463_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.