Název: Dielektrická spektroskopie v elektrotechnologické diagnostice
Další názvy: Dielectric Spectroscopy in Electrical Engineering
Autoři: Ulrych, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2726
Klíčová slova: dielektrikum;polarizační procesy;diagnostika;dielektrická spektroskopie;relativní permitivita
Klíčová slova v dalším jazyce: dielectric;polarization mechanisms;diagnostic;dielectric spectroscopy;relative permittivity
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena především na využití dielektrické spektroskopie. Jedná se o velmi důležité téma, protože dielektrický podsystém elektrického zařízení je ze všech jeho dílčích podsystémů nejvíce poruchový. Výzkum a vývoj dielektrických materiálů musí proto neustále pokračovat. Cílem práce je vysvětlit polarizační mechanismy a na základě teoretických předpokladů a naměřených dat provést diagnostiku vzorků, které byly vystaveny procesu zrychleného tepelného stárnutí při různých teplotách a časech expozice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused especially on the utilization of dielectric spectroscopy. The theme concerned is very important, as the dielectric subsystem of electrical devices is the most defective one of all their part systems. The research and development of dielectric materials must therefore be continued permanently. The aim of this work is to explain polarization mechanisms and to carry out the diagnostic of samples, which were processed by accelerated ageing at different temperatures and exposition times, based on the theoretic assumptions and measured data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dielektricka spektroskopie v elektrotechnologicke diagnostice.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048463_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048463_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048463_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.