Název: Pneumothorax v přednemocniční a v primární nemocniční péči
Další názvy: Pneumothorax in pre-hospital emergency care and in primary hospital care
Autoři: Kučerová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Hájek Marcel, MUDr. Ph.D.
Oponent: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27265
Klíčová slova: pneumothorax;pleura;plíce;první pomoc;vyšetření hrudníku;hrudní drenáž
Klíčová slova v dalším jazyce: pneumothorax;pleura;lungs;first aid;chest investigation;pectoral drenage
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pneumothoraxu v přednemocniční a v primární nemocniční péči. Zaměřili jsme se na pacienty s poraněním plicního parenchymu s následným rozvinutím pneumothoraxu, kteří byli hospitalizováni a ošetřeni ve Fakultní nemocnici v Plzni. Tato práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol. Začátek teoretické části je věnován anatomii plic a jednotlivým druhům pneumothoraxu. Dále se naše bakalářská práce věnuje laické a lékařské první pomoci. Závěr teoretické části je zaměřen na diagnostiku a léčbu v nemocničním zařízení. Praktická část je zaměřena na popis 5 kazuistik. Kazuistiky popisují pacienty, u kterých došlo k rozvinutí pneumothoraxu. Dále jsme se zaměřili na ošetřovatelskou a lékařskou péči poskytovanou právě těmto pacientům.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's dissertation deals with problems of pneumothorax in prehospital and primary hospital care. We concentrated on patients with an injury of pulmonary parenchym with a subsequent development of pneumothorax, who were hospitalized and treated in Pilsen Teaching Hospital. This work is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is divided into six chapters. The beginning of the theoretical one deals with an anatomy of lungs and the different sorts of pneumothorax. Furtermore, our work deals with the general knowledge and medical first aid. The conclusion concentrates on the diagnosis and treatment at hospital facilities. The practical part deals with the describtion of five cases. They describe patients whit developed pneumothorax. Next we concentrated on nursing and medical care that was just provided these patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace- PNO v prednemocnicni a v primarni nemocnicni peci.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova OP.pdfPosudek oponenta práce945,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.pdfPrůběh obhajoby práce395,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.