Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
dc.contributor.authorFerková, Kamila
dc.contributor.refereeHonzíková Kamila, Ing. Bc.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:46Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:46Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier69044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27284
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na anatomické a fyziologické odlišnosti dětských pacientů a s těmito odlišnostmi souvisí i speciální přístup k těmto pacientům. Speciální přístup je potřebný ve všech oblastech týkajících se rentgenového vyšetření, kterými se tato práce také zabývá, tzn. skiagrafickými a skiaskopickými vyšetřeními v pediatrii, radiační ochranou dětských pacientů a komunikací s dětskými pacienty. Součástí práce je i kvalitativní výzkum metodou měření, zpracovaných pro přehlednost do tabulek. Výzkum se zabývá přídatnou filtrací a sekundární mřížkou a jejich vlivem na radiační zátěž pacienta a na kvalitu rentgenového obrazu. Měření je vztaženo na nejmenší dětské pacienty, tedy na novorozence, u kterých je optimalizace radiační zátěže nejzásadovější.cs
dc.format61 s. (88 207 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětský pacientcs
dc.subjectanatomiecs
dc.subjectfyziologiecs
dc.subjectskiagrafiecs
dc.subjectskiaskopiecs
dc.subjectradiační ochranacs
dc.subjectpřídatná filtracecs
dc.subjectsekundární mřížkacs
dc.titleSpecifika vyšetřování dětských pacientů - anatomické a fyziologické odlišnostics
dc.title.alternativeExamination specifics of children's patients - anatomical and physiological differencesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on the anatomical and physiological differences of pediatric patients and these differences are related with a special access to these patients. A special access is needed in all areas related to x-ray examination, with which this thesis also dealing, i.e. sciagraphy and fluoroscopy examinations in pediatrics, pediatric radiation protection and communication with pediatric patients. Part of the thesis is a qualitative research method of statistical measurements in tabular form for clarity. The research focuses on additional filtration and anti-scatter grid and their influence on the radiation dose to the patient and the quality of the x-ray image. The measurement is applied to the smallest pediatric patients, i.e. to the newborns, where is the optimalization of radiation burden high-principled.en
dc.subject.translatedpediatric radiographyen
dc.subject.translatedanatomyen
dc.subject.translatedphysiologyen
dc.subject.translatedsciagraphyen
dc.subject.translatedfluoroscopyen
dc.subject.translatedradiation protectionen
dc.subject.translatedadditional filtrationen
dc.subject.translatedanti-scatter griden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika vysetrovani detskych pacientu.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Ferkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Ferkova OP.pdfPosudek oponenta práce906,33 kBAdobe PDFView/Open
Ferkova.pdfPrůběh obhajoby práce392,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.