Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Kamila, Ing. Bc.
dc.contributor.authorJus, Kamilla
dc.contributor.refereeNedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:45Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:45Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier69047
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27287
dc.description.abstractTato práce zpracovaná na téma možnosti využití radiodiagnostických metod při fraktuře mandibuly je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá stručnou anatomií mandibuly, jednotlivými zlomeninami postihující mandibulu, radiodiagnostickými možnostmi při diagnostice fraktury mandibuly a radiační ochranou. Praktická část se skládá z kvantitativního výzkumu doplněný o výzkum kvalitativní reprezentován referenčními kazuistikami.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmandibulacs
dc.subjectfrakturacs
dc.subjectradiodiagnostické metodycs
dc.subjectrtgcs
dc.subjectctcs
dc.subjectopgcs
dc.subjectcbctcs
dc.titleMožnosti využití radiodiagnostických metod pro zobrazení fraktury mandibulycs
dc.title.alternativePossibilities of using radiodiagnostic methods for displaying mandible fractureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis dealing with the issue of possibilities of radiodiagnostic methods as far as a fracture of mandibula is concerned is divided into a theretical and practical part. The theoretical part deals with a brief anatomy of mandibula, single breaks affecting the lower jaw, radiodiagnostic possibilities when diagnosing the mandible fracture themselves and radiation prevence. The practical part consists of quantitive reseach supplemented quality inquiry represented by reference cases.en
dc.subject.translatedmandibleen
dc.subject.translatedfractureen
dc.subject.translatedradiodiagnostic methodsen
dc.subject.translatedrtgen
dc.subject.translatedcten
dc.subject.translatedopgen
dc.subject.translatedcbcten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kamilla Jus.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Jus VP.pdfPosudek vedoucího práce818,55 kBAdobe PDFView/Open
Jus OP.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Jus.pdfPrůběh obhajoby práce391,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.