Název: Připravenost a reakce na krizové situace
Další názvy: Preparedness and response to crisis situations
Autoři: Fialová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kott Otto, MUDr. CSc.
Oponent: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27298
Klíčová slova: terorismus;ochrana obyvatel;protiteroristická politika;hrozba;teroristický útok
Klíčová slova v dalším jazyce: terrorism;protection of inhabitants;counter-terrorism policy;threat;terrorist attack
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměřuje na pojem terorismus, jeho druhy a formy. Dále zmiňuje problematiku terorismu v ČR a více se zaměřuje na protiteroristickou politiku ČR. Praktická část obsahuje zhodnocení výsledků dotazníkového šetření určeného pro veřejnost. Dotazník je zaměřen na informovanost veřejnosti o této problematice. Výsledky práce jsou zpracovány v přehledných tabulkách a grafech. Přílohy jsou součástí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of terrorism. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the concept of terrorism, its types and forms. Also mentions the issue of terrorism in the Czech Republic and focuses on the counter-terrorism policy of the Czech Republic. The practical part contains an evaluation of the survey results. The survey was meant for public. The questionnaire is aimed at informing the public about this issue. The results are processed in well-arranged tables and graphs. Appendices are part of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova OP.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce387 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.