Název: Rezistence mikrobů na antibiotika
Další názvy: Microbial Resistance to Antibiotics
Autoři: Javůrková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Rottenbornová Drahomíra, MUDr.
Oponent: Jirouš Jaroslav, MUDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27311
Klíčová slova: antibiotika;antiinfektiva;rezistence;mikroorganismy
Klíčová slova v dalším jazyce: antibiotics;anti-infectives;resistance;microorganisms
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje rezistenci mikrobů na antibiotika. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabýváme antibiotickými preparáty, rozdělením antiinfekčních léčiv, zásadami racionální antimikrobiální terapie, problematikou mikrobiální rezistence, příčinami vzestupu a šíření rezistence, dopady mikrobiální rezistence a krátce také antibiotickou politikou. Praktická část obsahuje výsledky a analýzu výzkumného šetření, které bylo uskutečněno pomocí dotazníku. Výzkum měl zjistit úroveň znalostí široké veřejnosti o správném užívání antibiotik, nežádoucích účincích antimikrobiálních léčiv a mikrobiální rezistenci.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is following the topic microbial resistance to antibiotics. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part we are writing about antibiotic medicaments, division of anti-infectives, principles of rational antimicrobial therapy, microbial resistance, reasons of increase and spread of resistance, consequences of microbial resistance and in brief about antibiotic policy as well. The practical part of our thesis is composed of results and analysis of the research which was realized by a survey. The goal of our research was to find out the level of knowledge of general public about correct usage of antibiotics, side effects and microbial resistance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rezistence mikrobu na antibiotika.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javurkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javurkova OP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javurkova.pdfPrůběh obhajoby práce390,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.