Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
dc.contributor.authorŠvajková, Kristýna
dc.contributor.refereeBlažková Markéta, Ing.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier71457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27314-
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma Zobrazovací metody hrudní páteře je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii hrudní páteře, její funkci, biomechaniku, patologické procesy, zobrazovací metody a vlastní vyšetření hrudní páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu anonymně zpracovány kazuistiky vybraných klientů Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Plzni, s onemocněním hrudní páteře. Zpracování těchto kazuistik vede ke splnění vytyčených cílů a zodpovězení položených výzkumných otázek této bakalářské práce.cs
dc.format58 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthrudní páteřcs
dc.subjectobratelcs
dc.subjectrentgencs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.subjectmagnetická rezonancecs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.titleZobrazovací metody hrudní páteřecs
dc.title.alternativeImaging methods of the thoracic spineen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis on the topic Imaging methods of the thoracic spine is divided in two parts. The theoretical part describes the anatomy of the thoracic spine, its function, biomechanics, pathological processes, imaging methods and its own examination of the thoracic spine. The practical part contains anonymously case report of pacients in University Hospital Plzeň with thoracic spine diseases processed via qualitative research. Elaboration of these casuistries leads to accomplishment of the identified goals and making out the research queries in this bachelor thesis.en
dc.subject.translatedthoracic spineen
dc.subject.translatedvertrebraen
dc.subject.translatedx-rayen
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
dc.subject.translatedmagnetic resonanceen
dc.subject.translateddiagnosticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Svajkova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova OP.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova.pdfPrůběh obhajoby práce390,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.