Title: Mikrostruktura a vlastnosti kompozitních materiálů na polymero-organické bázi
Authors: Hajšman, Jan
Advisor: Jeníček Štěpán, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27348
Keywords: polymerní kompozity;polymery;světelná mikroskopie;skenovací elektronová mikroskopie;metalografie
Keywords in different language: polymer composites;polymers;light microscopy;scanning electron microscopy;metallography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá charakterizací a kvantitativním hodnocením struktury kompozitních materiálů na polymero-organické bázi. Cílem práce je navržení vhodné metodiky pro metalografické hodnocení tohoto typu materiálů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on characterisation and quantitative evaluation of polymer-organic composites microstructure. The main objective is to develop a method of metallographic examination of polymer-organic composites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajsman_bakalarska_prace_2017.pdfPlný text práce7,94 MBAdobe PDFView/Open
posudek - HAJSMAN.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - HAJSMAN.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
BK - HAJSMAN.pdfPrůběh obhajoby práce492,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.