Název: Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a korozní vlastnosti ložiskových kuliček
Autoři: Janda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27349
Klíčová slova: ložisková ocel;korozivzdorná ocel;tepelné zpracování;kvantitativní metalografie;precipitační vytvrzení;potenciodynamické korozní zkoušky
Klíčová slova v dalším jazyce: bearing steel;stainless steel;heat treatment;quantitative metallography;precipitation hardening;electrochemical corrosion testing
Abstrakt: Práce se zabývá vlivem tepelného zpracování na mikrostrukturu a korozní vlastnosti kuliček z korozivzdorné oceli AISI 440C. V teoretické části je uveden přehled ložiskových a korozivzdorných ocelí se zaměřením na martenzitické oceli a jejich metalurgické zpracování. Experimentální část zahrnuje tepelné zpracování vzorků, rozbor mikrostruktury včetně kvantitativní metalografie, měření tvrdosti a potenciodynamické korozní zkoušky. Následuje zpracování výsledků a výběr nejvhodnějšího režimu tepelného zpracování na základě požadovaných mechanických a korozních vlastností.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the influence of heat treatment of bearing balls made of AISI 440C stainless steel on its microstructure and corrosion characteristics. The theoretical part describes the bearing and corrosion resistant steels, which focuses on martensitic stainless steels and their heat treatment. The experimental part includes heat treatment of the bearing balls, the microstructure analysis including quantitative evaluation, measurement of hardness and electrochemical polarization curves. Results are assessed and the best method of the heat treatment is selected according to required mechanical and corrosion properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_T_Janda_06_2017.pdfPlný text práce12,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni - JANDA.pdfPosudek vedoucího práce952,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek - JANDA.pdfPosudek oponenta práce898,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BK - JANDA.pdfPrůběh obhajoby práce527,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.