Title: Možnosti využití CHTZ pro zvýšení životnosti řetězu jízdního kola
Authors: Nováček, Petr
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27352
Keywords: nitridace;cementace;tribologie;zkouška tahem;korozivzdornost;tvrdost;povlaky;vrstvy;řetěz
Keywords in different language: nitriding;carburizing;tribology;tensile strength;corrosion resistence;hardness;coating;chain
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití ochrany povrchu základního materiálu řetězového systému před nepříznivými vlivy pracovního prostředí. Práce si klade za cíl navrhnout a ověřit vhodné chemicko tepelné zpracování, které zajistí zvýšení životnosti řetězu jízdního kola.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with different possibilities how to protect the surface of the main chain material against adverse influences of working environment. The aim of this work is to suggest and prove the right method of heat treatment which ensures increasing of bicycle chain lifetime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVACEK_BP.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek - NOVACEK.pdfPosudek oponenta práce938,91 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - NOVACEK.pdfPosudek vedoucího práce849,86 kBAdobe PDFView/Open
BK - NOVACEK.pdfPrůběh obhajoby práce628,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.