Title: Vlastnosti ODS ocelí určené pro reaktory IV. generace
Authors: Šimon, Petr
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27354
Keywords: ods oceli;chemické složení;velikost zrn;ebsd;mikrotvrdost;metalografie;tahové zkoušky
Keywords in different language: ods steels;chemical composition;grain size;ebsd;microhardness;metallography;tensile tests
Abstract: Teoretická část bakalářská práce se zabývá popisem, použitím, výrobou a technologií svařování ODS ocelí. Praktická část bakalářské práce obsahuje měření velikosti zrn, měření mikrotvrdosti dle Vickerse, tahové zkoušky za vysoké teploty, chemické složení a metodu EBSD ODS ocelí.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor deals with the description, the use, production and welding technology ODS steel. The practical part includes measuring grain size, measuring microhardness by Vickers, tensile tests for high temperature, chemical composition and method of EBSD ODS steels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ODS_oceli_Petr_Simon_Oficial_stag_.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - SIMON.pdfPosudek vedoucího práce889,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek - SIMON.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BK - SIMON.pdfPrůběh obhajoby práce576,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.