Název: Faktory ovlivňující korozní odolnost lopatek parních turbín
Autoři: Hadari, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27356
Klíčová slova: koroze;pitting;důlková koroze;korozivzdorná ocel;lopatka;parní turbína;cyklická polarizace;přítlačná cela;chloridy;pasivace;potenciostat;korozní vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: corrosion;pitting;stainless steel;turbine blade;steam turbine cyclic polarization;electrochemical cell;chloride;passivation;potentiostat;corrosion properties
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na pozorování vzniku důlkové koroze na ocelích určených pro výrobu lopatek parních turbín. První část osahuje obecnou teorii rozdělení koroze, jejího vzniku a mechanismu působení. V druhé části je vysvětlena metoda cyklické polarizace, která byla pro měření využita. Dále je popsáno měřicí zařízení, získané výsledky a z nich vyvozené závěry pro dva konkrétní materiály.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's work deals with observation of origins of corrosion on steels determined for production of steam turbine vanes. The first part includes theory of clasification corrosion, its origins and the effecting mechanism. In the second part there is explained method of cyclic polarization, which was used for measuring. Next there is measuring apparatus, reached results and deduced conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP HADARI.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni-HADARI.pdfPosudek vedoucího práce938,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek - HADARI.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BK - HADARI.pdfPrůběh obhajoby práce545,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.