Title: Faktory ovlivňující korozní odolnost lopatek parních turbín
Authors: Hadari, Jakub
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27356
Keywords: koroze;pitting;důlková koroze;korozivzdorná ocel;lopatka;parní turbína;cyklická polarizace;přítlačná cela;chloridy;pasivace;potenciostat;korozní vlastnosti
Keywords in different language: corrosion;pitting;stainless steel;turbine blade;steam turbine cyclic polarization;electrochemical cell;chloride;passivation;potentiostat;corrosion properties
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na pozorování vzniku důlkové koroze na ocelích určených pro výrobu lopatek parních turbín. První část osahuje obecnou teorii rozdělení koroze, jejího vzniku a mechanismu působení. V druhé části je vysvětlena metoda cyklické polarizace, která byla pro měření využita. Dále je popsáno měřicí zařízení, získané výsledky a z nich vyvozené závěry pro dva konkrétní materiály.
Abstract in different language: The Bachelor's work deals with observation of origins of corrosion on steels determined for production of steam turbine vanes. The first part includes theory of clasification corrosion, its origins and the effecting mechanism. In the second part there is explained method of cyclic polarization, which was used for measuring. Next there is measuring apparatus, reached results and deduced conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP HADARI.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-HADARI.pdfPosudek vedoucího práce938,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek - HADARI.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
BK - HADARI.pdfPrůběh obhajoby práce545,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.