Title: Korelace výsledků zkoušek únavy získaných na klasických a miniaturních vzorcích
Authors: Mach, Josef
Advisor: Mentl Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27357
Keywords: zkoušky únavy;miniaturní zkušební vzorky;small punch test;small fatigue test;korelace výsledků
Keywords in different language: fatigue tests;miniature test samples;small punch test;small fatigue test;correlation of results
Abstract: Bakalářská práce obsahuje seznámení s problematikou splatou s únavovým poškozením materiálu. Je zde popsán charakter únavového poškozování a způsob určování únavové charakteristiky. Cílem je určit vzájemný vztah mezi výsledky provedených zkoušek únavy na klasických zkušebních tělesech a miniaturních zkušebních vzorcích určených pro zkoušky únavy
Abstract in different language: The bachelor thesis contains an introduction to problems connected with fatigue damage of the material. It describes the character of fatigue damage and determinating of fatigue characteristics. The aim is to determine the correlation between the results of the fatigue tests performed on the classic test samples and the miniature test specimens for fatigue testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MACH_komplet.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - MACH.pdfPosudek vedoucího práce914,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek - MACH.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BK - MACH.pdfPrůběh obhajoby práce692,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.