Title: Návrh materiálu pro oplachovou vanu chromovací linky
Other Titles: Design of material for rinsing bath of chrome plating line
Authors: Michálek, Pavel
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27359
Keywords: chromování;elektrolyt;oplachová vana;koroze;potenciostat;korozní rychlost;pasivace
Keywords in different language: chrome plating;electrolyte;rinsing bath;corrosion;potentiostat;corrosion rate;pasivation
Abstract: Cílem této práce je vybrat vhodný materiál pro oplachovou vanu chromovací linky firmy Buzuluk a. s., Komárov. Teoretická část práce popisuje proces chromování, druhy oplachových van a korozní principy. V experimentální části se práce zabývá měřením, jsou zde popsány použité materiály, přístroje a podmínky experimentu. Z korozní rychlosti je vypočten úbytek materiálu oplachové vany, který je hlavním kritériem pro výběr materiálu.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to select suitable material for rinsing bath in chrome plating line. The line is in Buzuluk a.s. company and is designed for piston ring plating. Chrome plating process, various types of rinsing baths and corrosion principles are described in the theoretical part of thesis. Experimental part contains used materials description, description of devices and tools and conditions of the experiment. The main criterion for material selection is the stability of material in rinsing water. Calculation of the loss of rinsing bath material is calculated based on its corrosion rates in rinsing water.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel Michalek_2017.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - MICHALEK.pdfPosudek vedoucího práce960,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek - MICHALEK.pdfPosudek oponenta práce431,45 kBAdobe PDFView/Open
BK - MICHALEK.pdfPrůběh obhajoby práce590,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.