Title: Vyhodnocování lomového chování ocelí na vzorcích malých rozměrů
Authors: Melzer, Daniel
Advisor: Džugan Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27363
Keywords: m-tt;vrubová houževnatost;lomová houževnatost;miniaturní vzorky;referenční teplota;master křivka;j-r křivka
Keywords in different language: m-tt;impact test;fracture toughness;miniaturized specimen;reference temperature;master curve;j-r curve
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických zkoušek kovových materiálů, za použití miniaturizovaných zkušebních těles. V práci jsou porovnány výsledky ze zkoušek tahem, vrubové houževnatosti a lomové houževnatosti provedených na standardních a miniaturizovaných zkušebních tělesech. Zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny na tělesech typu 1T-CT, PCC a PKLST s cílem vzájemného porovnání stanovených referenčních teplot a J-R křivek lomové houževnatosti pro jednotlivá tělesa.
Abstract in different language: This thesis is focused on mechanical testing of metallic materials using miniaturized specimens. There are compared results obtained from tensile tests, impact tests and fracture toughness tests carried out on the standard and miniaturized specimens. Fracture toughness tests were performed on the 1T-CT, PCC and PKLST type of specimens for determining and comparing reference temperatures and J-R curves obtained from samples of different size.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Melzer Daniel_2017.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
posudek - MELZER2.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - MELZER2.pdfPosudek vedoucího práce820,38 kBAdobe PDFView/Open
BK - MELZER2.pdfPrůběh obhajoby práce587,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.