Title: Dosahování vysokých pevnostních hodnot u nově navržené koncepce pružinové oceli
Authors: Zmeko, Jan
Advisor: Nový Zbyšek, Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27365
Keywords: kalení;precipitace;pouštění;přesycený tuhý roztok
Keywords in different language: hardening;precipitation;tempering;solid solution
Abstract: Bakalářská práce porovnává vliv obsahu mědi přítomné v pružinové oceli 42SiCr a hledá optimální tepelné zpracování, které povede ke zvýšení mechanických vlastností. Úvodem je popsáno tepelné zpracování ocelí a proces precipitace. V experimentální části byly zkoumány vlivy tepelného zpracování na mikrostrukturu a výsledné mechanické vlastnosti po kalení a popouštění. Pro porovnání účinků přítomné mědi v oceli byl experiment, současně za stejných podmínek, prováděn na oceli obdobného chemického složení bez obsahu mědi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the comparison of effect of cooper on steel spring 40SiCr for the purpose of finding optimal heat treatment for improvements in mechanical properties. In the introduction, descriptions are given of heat treatment steels and precipitation process. In the experimental part was researched the effect of heat treatment on microstructure and effect of hardening and tempering on mechanical properties. Experiments were done on Cu added steel and Cu free steel and their results were compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Zmeko.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
posudky - ZMEKO.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - ZMEKO.pdfPosudek vedoucího práce307,16 kBAdobe PDFView/Open
BK - ZMEKO.pdfPrůběh obhajoby práce530,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.