Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMelichárková, Lucie
dc.date.accepted2017-9-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:13Z-
dc.date.available2015-6-12
dc.date.available2018-01-15T15:03:13Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier65550
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27367
dc.description.abstractTato bakalářská práce bude řešit suprasegmentální aspekty anglického jazyka v přirozené řeči. Účel této práce je zanalyzovat a porovnat různé vzorky přirozené řeči s ohledem na suprasegmentální aspekty a jejich spojitost s různými komunikačními funkcemi. V teoretické části budou popsány termíny jako přízvuk, intonace, rytmus, tón a výška. Budou diskutovány poruchy komunikace, např. parazirní slova a opakování. V praktické části budou využity teoretické znalosti k analýze zvolených nahrávek z různých odvětví řeči, jako jsou politický proslov, konverzace mezi rodičem a dítětem, konverzace mezi dvěma dospělými a univerzitní přednáška. Bude poskytnuta transkipce nahrávek, analýza a interpretace.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsuprasegmentální fonologiecs
dc.subjectpřízvukcs
dc.subjectintonacecs
dc.subjectvýškacs
dc.subjecttóncs
dc.subjectrytmuscs
dc.subjectvýrokcs
dc.subjectjednotka tónucs
dc.subjectčásti jednootky tónucs
dc.subjectslabikacs
dc.subjectfonémcs
dc.subjectstoupánícs
dc.subjectklesánícs
dc.subjectlevelcs
dc.subjectstoupání-klesánícs
dc.subjectklesání-stoupánícs
dc.titleSuprasegmentální aspekty v přirozené řečics
dc.title.alternativeSuprasegmental aspects in natural speechen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis will deal with suprasegmental aspects of English in natural speech. The purpose of the thesis is to analyse and compare different samples of natural speech regarding the suprasegmental aspects and their connection with various communicative functions. In the theoretical part terms such as stress, intonation, rhythm, tone and pitch will be described. Disorders of communication, e.g. parasite words and repetition will be discussed. In the practical part, the introduced theoretical knowledge will be used to analyse selected recordings from different genres of speech such as political speech, conversation between a parent and a child, conversation between two adults or lecture at the university. Transcription of the recordings, analysis and interpretation will be provided.en
dc.subject.translatedsuprasegmental phonologyen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedintonationen
dc.subject.translatedpitchen
dc.subject.translatedtoneen
dc.subject.translatedrhythmen
dc.subject.translatedspeechen
dc.subject.translatedutteranceen
dc.subject.translatedtone-uniten
dc.subject.translatedfooten
dc.subject.translatedsyllableen
dc.subject.translatedphonemeen
dc.subject.translatedriseen
dc.subject.translatedfallen
dc.subject.translatedlevelen
dc.subject.translatedrise-fallen
dc.subject.translatedfall-riseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Melicharkova pos Petr opon.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Melicharkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce383,04 kBAdobe PDFView/Open
Melicharkova pos Stask ved.pdfPosudek vedoucího práce864,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.