Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRybárová, Kateřina
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:12Z-
dc.date.available2015-6-19
dc.date.available2018-01-15T15:03:12Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier65744
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27368
dc.description.abstractPráce pojednává o Londýně za viktoriánské doby a o jeho tehdejší atmosféře. Práce je zaměřena na hlavní problémy vyskytující se v dané epoše se zaměřením na jejich vliv k úrovni životních podmínek. Dále zmiňuje, proč tato problematika byla tak stěžejní pro tvorbu významného autora, Charlese Dickense. Zásadní částí této bakalářské práce je předmět budov a institucí spojených s autorovou kreativitou, díky níž sepsal významná díla devatenáctého století. Teoretický rámec probírající Dickensův život jsem zvolila za nezbytečný v důsledku lepšího porozumění citovaných ukázek z jeho děl. Tyto úryvky dále slouží ke studiu důvodů, proč se autor natolik věnoval upadající úrovni společnosti.cs
dc.format29 s. (61 236 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65744-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdickenscs
dc.subjectlondýncs
dc.subjectviktoriánská dobacs
dc.subjectrománycs
dc.subjectbudovycs
dc.subjectinstitucecs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectchudícs
dc.subjectdětics
dc.subjectzlodějics
dc.titleLondýn ve viktoriánské prózecs
dc.title.alternativeLondon in Victorian Fictionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the topic of London in Victorian era and depicts its atmosphere. It means that the work is focused on major problems which then occurred, concentrating on their affecting of living conditions and furthermore why those problems were so important for the great author, Charles Dickens. The crucial part of the thesis is issue of buildings and institutions connected to the author´s creativity upon which he created the significant novels of the nineteenth century. The theoretical framework of Dickens´ life is essential for better understanding of works cited which also served for the study of the reasons why he was so concerned with declining society.en
dc.subject.translateddickensen
dc.subject.translatedlondonen
dc.subject.translatedvictorian eraen
dc.subject.translatednovelsen
dc.subject.translatedbuildingsen
dc.subject.translatedinstitutionsen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedthe pooren
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedthievesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Undergraduate Thesis_Katerina Rybarova_2016.pdfPlný text práce715,19 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Rybarova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce731,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.