Title: Kriket a společenství Commonwealth: Porovnání Anglie a Indie
Other Titles: Cricket and the Commonwealth: England and India compared
Authors: Sluková krištofová, Pavlína
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27385
Keywords: kriket;kolonialismus;globalizace;britskost
Keywords in different language: cricket;colonialism;globalisation;britishness
Abstract: Práce popisuje hlavní milníky vývoje kriketu s důrazem na země Commonwealthu. Nastiňuje klíčové faktory vývoje kriketu v Indii a vytváří průzkum zjišťující indický přístup ke kriketu. Zaměřuje se zejména na vazby mezi kriketem a kolonialismem.
Abstract in different language: The thesis describes the major milestones of the cricket development in the worldwith the focus on the Commonwealth countries specifically on India. It discovers what makes cricket such a popular game and how much of British colonialism there still is. It creates a survey discovering what Indian people think ybout cricket.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UNERGRADUATE THESIS Slukova Kristofova.pdfPlný text práce810,87 kBAdobe PDFView/Open
Slukova Kris pos Tollet ved.pdfPosudek vedoucího práce697,62 kBAdobe PDFView/Open
Slukova Kris pos Quinn opon.pdfPosudek oponenta práce672,42 kBAdobe PDFView/Open
Slukova Kris prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce370,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.