Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorViktora, Viktorcs
dc.contributor.authorHovorková, Barboracs
dc.contributor.refereeStaněk, Jiřícs
dc.date.accepted2012-08-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:04Z
dc.date.available2009-12-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:04Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-29cs
dc.identifier36590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2738
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o životě a díle regionální spisovatelky Evy Schmidtové. Eva Schmidtová, známá právě pod tímto jménem, se výrazně a aktivně podílela na plzeňském kulturním a společenském životě a v letech 1964 ? 1999 byla literárně nápaditou spisovatelkou západočeského regionu. Diplomovou práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol. V první kapitole představuji život samotné spisovatelky a zároveň přibližuji chronologii vzniku jejích knih. Ve druhé kapitole se věnuji její první knize Odpusťte, že je mi šestnáct. Třetí kapitola patří knize Dívka jako ty. O knize Julie umírá dvakrát, odlišující se od ostatních děl, se zmiňuji ve čtvrté kapitole. Do páté kapitoly jsem zařadila dílo Pro lásku se džbánem. V šesté kapitole se zabývám poslední vydanou novelou Když kvete voda. Nepublikovaný rukopis Slečna přes palubu nezůstal také opomenut a představuji ho právě v sedmé kapitole. V osmé kapitole rámcově srovnávám dílo Evy Schmidtové s knihou její současnice Hedy Halířové, jež byla také autorkou plzeňského regionu. Při analýze děl Evy Schmidtové se pokouším vystihnout jejich základní znaky, pozornost věnuji také rozboru obsahu děl a zamýšlím se, jak by mohlo dílo zaujmout současného čtenáře, respektive recipienta 70. ? 80. let.cs
dc.format137cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectEva Schmidtovács
dc.subjectregionální autorkacs
dc.subjectdívčí románcs
dc.subjectdetektivní novelacs
dc.titleLiterární dílo Evy Schmidtovécs
dc.title.alternativeThe literary work of Eva Schmidtováen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis paper deals with the life and work of the writer Eva Schmidtová, known by this name, was active in the culture and social life, and between 1964 and 1999 she was a creative writer of the West Bohemia region. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter introduces her life, as well as chronology of her books origin. The second one deals with her first book Odpusťte, že je mi šestnáct . About the book Dívka jako ty is the third chapter. Then, in the fourth one, I mention the book Julie umírá dvakrát, different from her other books. The book Pro lásku se džbánem is discussed in the fifth chapter. The last published book, novella Když kvete voda in the sixth chapter. The unpublished manuscript, Slečna přes palubu, is discussed, too, in the seventh chapter. In the eigth chapter, in outline, I compare Eva Schmidtová?s work to the book of her contemporary, Heda Halířová, a Pilsen region writer, too. When analysing her work(s), I try to emphasize the basic features, as well I focus on the work content analysis, and think of the possible impact on the contemporary reader/recipient in the ´70s-´80s.en
dc.subject.translatedEva Schmidtováen
dc.subject.translatedregional authoren
dc.subject.translatedgirls novelen
dc.subject.translateddetective amendmenten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zivot a dilo Evy Schmidtove.pdfPlný text práce9,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hovorkova.pdfPosudek vedoucího práce218,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).hovorkova.pdfPosudek oponenta práce401,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).hovorkova.pdfPrůběh obhajoby práce158,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.