Název: Drama a divadlo pro děti
Další názvy: Theater production for primary school pupils the West of Bohemia Theatre in Cheb
Autoři: Kindlová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2739
Klíčová slova: divadelní inscenace;repertoár;dětský divák;dramatická výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: theatrical production;repertoire;kids audience;dramatical education
Abstrakt: Práce se zabývá mapováním činnosti souboru Západočeského divadla v Chebu směřované k dětským divákům. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje historii divadla od středověku do současnosti. Větší pozornost je věnována repertoáru a angažovaným osobnostem posledních desetiletí. Praktická část zjišťuje do jaké míry jsou realizovány návštěvy dětí v divadle v Chebu. Praktická část je zaměřena na učitele a žáky základních škol
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the mapping of the ensemble the West of Bohemia Theater in Cheb directed the kids audience. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the history of theater from the Middle Ages to the present. Greater attention is paid to the repertoire and committed personalities of recent decades. The practical part determines the extent to which children are made visits to the theater in Cheb. The practical part is focused on teachers and pupils of elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kindlova - diplomova prace.pdfPlný text práce11,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kindlova.pdfPosudek vedoucího práce235,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).kindlova.pdfPosudek oponenta práce218,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).kindlova.pdfPrůběh obhajoby práce164,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.