Title: Vektorové prostory polynomů
Other Titles: Polynomial Vector Spaces
Authors: Štaifová, Barbora
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27394
Keywords: vektorový prostor;polynomy;homomorfismus;skalární součin
Keywords in different language: vector space;polynomials;homomorphism;scalar product
Abstract: Tato bakalářská práce je věnovaná vektorovému prostoru polynomů. První část práce je zaměřena na vektorové prostory polynomů jedné neurčité a dvou neurčitých. Druhá část se zabývá lineárním zobrazením vektorových prostorů a podprostorů. Třetí část je věnovaná vektorovému prostoru polynomu se skalárním součinem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to vector spaces of polynomials . The first part focuses on the vector space of polynomials of one and two indeterminate. The second part deals with homomorphism of vector spaces and subspaces. The third part is devoted to polynomial vector space with a scalar product .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vektorove prostory polynomu.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
hodnocBP_staifovaf.pdfPosudek vedoucího práce227,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace BarboryStaifove.pdfPosudek oponenta práce140,35 kBAdobe PDFView/Open
Staifova protokol498.pdfPrůběh obhajoby práce342,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.