Název: Vektorové prostory polynomů
Další názvy: Polynomial Vector Spaces
Autoři: Štaifová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27394
Klíčová slova: vektorový prostor;polynomy;homomorfismus;skalární součin
Klíčová slova v dalším jazyce: vector space;polynomials;homomorphism;scalar product
Abstrakt: Tato bakalářská práce je věnovaná vektorovému prostoru polynomů. První část práce je zaměřena na vektorové prostory polynomů jedné neurčité a dvou neurčitých. Druhá část se zabývá lineárním zobrazením vektorových prostorů a podprostorů. Třetí část je věnovaná vektorovému prostoru polynomu se skalárním součinem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is devoted to vector spaces of polynomials . The first part focuses on the vector space of polynomials of one and two indeterminate. The second part deals with homomorphism of vector spaces and subspaces. The third part is devoted to polynomial vector space with a scalar product .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vektorove prostory polynomu.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnocBP_staifovaf.pdfPosudek vedoucího práce227,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek bakalarske prace BarboryStaifove.pdfPosudek oponenta práce140,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Staifova protokol498.pdfPrůběh obhajoby práce342,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.