Název: Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole
Další názvy: Pre-mathematical notions comparing children in kindergarten
Autoři: Jabůrková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27408
Klíčová slova: porovnávání;porovnávání přirozené;porovnávání základní;porovnávání redukované;porovnávání rozdílem;předmatematické představy;předškolní věk;mateřská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;natural comparison;basic comparison;reduced comparison;difference comparison;pre math ideas;preschool age;kindergarten
Abstrakt: V práci se zabývám úrovní dětí předškolního věku v oblasti předmatematické představy - porovnávání u dětí předškolního věku. Vytvořila jsem celkem 8 úkolů, které děti plnily individuálně. V činnostech jsem využila porovnávání přirozené, porovnávání základní, porovnávání redukované a porovnávání rozdílem. Každou činnost jsem popsala a vyhodnotila.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the level of pre math ideas comparison of preschool children. I have created a total of eight tasks which they have done separately. I used the natural comparison, base comparison, reduced comparison and the difference comparison for the activities. I described and evaluated each activity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburkova hodnoceni453.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburkova posudek467.pdfPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburkova protokol502.pdfPrůběh obhajoby práce418,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.