Název: Využití aktivit pro rozvoj matematického a logického myšlení při výuce anglického jazyka u dětí v předškolním věku
Další názvy: Usage of activities to develop matematic and logic thinking of pre-school children during English language lessons
Autoři: Lachmanová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27410
Klíčová slova: předškolní věk;anglický jazyk;předmatematické schopnosti;logické myšlení
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-school age;english language;pre-mathematics skills;logic thinking
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Využití aktivit pro rozvoj matematického a logického myšlení při výuce anglického jazyka u dětí v předškolním věku" je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části je popsáno předškolní období, předmatematické schopnosti a typy aktivit pro rozvoj předmatematického a logického myšlení. Metodologická část obsahuje použité metody, cíl experimentu, podmínky experimentu, terminologii, přípravu experimentu, zadání experimentu a kritéria hodnocení experimentu. V experimentální části je popsán experiment se dvěma skupinami dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on the Topic of "Use of activities for the development of mathematical and logical thinking in teaching English to children in preschool age". It is divided into three parts theoretical, methodological and experimental. The theoretical section describes the preschool period, pre-mathematics skills and the types of activities for the development of pre-mathematics and logical thinking. The methodological part consists of the terms and conditions of the experiment, its methods, terminology and its complete preparation, accompanied with the evaluation criteria. The experimental part describes the experiment with two groups of children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lachmanova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lachmanova hodnoceni400.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
35. Lachmanova_Oponentsky posudek bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce231,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lachmanova protokol501.pdfPrůběh obhajoby práce454,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.