Název: Využití matematických her v předškolním vzdělání
Další názvy: Using of mathematical games in preschool education
Autoři: Matoušková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27414
Klíčová slova: hra;předškolní děti;předmatematické činnosti;předškolní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: game;preschool children;pre-mathematical activities;preschool age
Abstrakt: Bakalářská práce nese název "Využití matematických her v předškolním vzdělání". Je rozdělena na tři části teoretickou, metodologickou a experimentální. Teoretická část obsahuje definice a teorie hry, znaky, pravidla a význam hry. Dále se zde objevuje rozdělení předmatematických činností podrobněji celek a jeho části, přiřazování, porovnávání a prvky topologie. V metodologické části jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky, zadání úkolů a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, obsahuje konkrétní scénáře úkolů, které byly realizovány v mateřské škole Útvina a celkové výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called "The use of mathematical games in preschool education." It is divided into three parts - theoretical, methodological and experimental. The theoretical part contains definitions and theories of a game, rules, meaning and importance of a game. The division of the pre-mathematical activities is also mentioned in first part - a complex/unit and its parts are described here in detail, matching, comparing and elements of topology. The goals of the experiment are set in methodological part, as well as used methods, conditions and assignment of tasks and assessment criteria. The third part is practical; it contains specific scenarios of tasks that were implemented in kindergarten Útvina and overall results
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matouskova Katerina -Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova hodnoceni395.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
36. Matouskova_Oponentsky posudek bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce229,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova protokol441.pdfPrůběh obhajoby práce397,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.