Název: Pěstitelské činnosti v předškolním zařízení
Další názvy: Floricultural activities in Preschool
Autoři: Koptíková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27415
Klíčová slova: pěstitelské činnosti;přírodovědné poznání;předškolní věk;zahrada v mš;předškolní zařízení;předškolní pedagogika
Klíčová slova v dalším jazyce: floricultural activities;natural science;preschool age;garden in kindergarten;pre-school facilities;pre-school pedagogy
Abstrakt: Bakalářsá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje možnosti přírodovědného poznání v mateřských školách. Součástí je i pohled legislativy na danou problematiku. Druhá kapitola se zabývá metodikou a praktickými činnostmi v rámci pěstitelských činností. Nejvíce prostoru pro zmíněné práce nabízí zahrada, která by měla součástí každé mateřské školy. Zde je popsáno, jak by zahrada měla být vybavena a co dětem nabízí. Poslední kapitola ukazuje, jak jsou pěstitelské činnosti důležité pro dítě předškolního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the possibilities of natural science in Kindergartens. Part of this chapter is also a view of legislation on this problem. The second chapter deals with methodology and practical activities in the context of floricultural activities. The most space for these activities is provided by a garden that would be part of every kindergarten. It´s written here how the garden should be equipped and what it offeres to children. The last chapter shows how floricultural activities are important for a preschool child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koptikova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koptikova hodnoceni464.pdfPosudek vedoucího práce560,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - posudek_oponenta_Koptikova.pdfPosudek oponenta práce72,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koptikova protokol 521.pdfPrůběh obhajoby práce299,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.